Rozvrh 2018/2019

ROZVRH

———————————————————————–

Pondelok

AJ 6.tr. 14:45 h. Krbová

Počítačový a internetový klub 15:00 h. Počítačová

Gitara 15:30 h. Spoločenská

Hokejbal 5-9 15:30h. ihrisko/ZŠ Beethovenová

Výtvarno-keramický (najmenší) 16:05 h. Učebňa

AJ pre najmenších 16:15 h. Krbová

Hokejbal 10-15 17:00h. ihrisko/ZŠ Beethovenová

———————————————————————–

Utorok

Stolný tenis 15:00 h. Spoločenská

AJ 5.trieda 15:45 h. (vo 4. ročníku absolvovali knihu OUR WORLD2) Učebňa

Florbal 16:30 h. 1.skupina

AJ 3.-4. trieda 16:40h. Učebňa

———————————————————————–

Streda

Stolný tenis 15:00 h. Spoločenská (obsadený termín)

AJ 5.tr. 15:00 h. Krbová

AJ 1.-2. trieda 15:50 h. Učebňa

Stolný tenis 16:30 h. Spoločenská

Futbal 7-9 1.sk 15:30 h. TELOCVIČŇA ZŠ Benková 

Futbal 7-9 2.sk 17:00 h. TELOCVIČŇA ZŠ Benková 

———————————————————————–

Štvrtok

Modelársky 15:00 h. počítačová

AJ 7.-8. roč. 15:15 h. Krbová

Futbalová škôlka 1.sk. 15:30 h. Ihrisko/ZŠ Benková 

AJ 9.roč.-stredoškoláci 16:00 h. Krbová

Výtvarno-keramický 16:00 h. Učebňa

Poľský jazyk 16:30 h. počítačová

Futbalová škôlka 2.sk. 16:30 h. Ihrisko/ZŠ Benková 

Futbal 10-15  17:30 h. Ihrisko/ZŠ Benková 

———————————————————————–

Piatok

Španielsky jazyk 15:00 h. Učebňa

Výtvarno-keramický 15:15 h. Učebňa

Výtvarno-keramický II. 16:45 h. Učebňa

Florbal 17:00 h. 2.skupina

———————————————————————–

rieši sa: Moderný tanec