Oddelenie vedy a techniky

Je zamerané na získavanie nových vedomostí, informácií, na výučbu základov výpočtovej techniky. Je tu možnosť naučiť sa pracovať na počítači.