Cirkevné centrum voľného času Vám želá požehnané prežitie Vianočných sviatkov a veľa Božích milostí v roku 2019

pozdrav

NA STROMČEKU SVIEČKY SVIETIA,
V JASLIACH SPINKÁ BOŽIE DIEŤA.
NECH VÁS JEHO LÁSKA HREJE,
SVIETI I V TMÁCH BEZNÁDEJE.
DO DUŠÍ SŔDC VAŠICH VLOŽÍ
ŠŤASTIE, RADOSŤ, POKOJ BOŽÍ.

„Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn“ (Iz 9,5)

Cirkevné centrum voľného času Vám želá požehnané prežitie Vianočných sviatkov a veľa Božích milostí v roku 2019